Roter och ’man in the middle’ (MITM)

Det är viktigt att ha kolla på alla inställningar i sin router. t ex att alla ipv4 stämmer med faktiskt existerande MAC adresser. Detta för att förhindra Spoofing attacker. Det är troligen så att min router varit utsatt för något som kallas ARP poisoning. ARPAddress Resolution Protoco är ett sätt för t ex en dator att föra information om MAC adresser och skicka det till routern. Den i sin blir då helt förvirrad. Det går att förhindra ARP poisoning i Ubunt kan du använda:

För att installera en app som hjälper. förslag till Ubuntusudo apt-get install arpon 
sudo arpon -i eth0 -d

Jag kan även rekommendera att du tittar på fast IP adress.

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens3:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.121.221/24
   gateway4: 192.168.121.1
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

Men det kan vara bättre att ha adressuppgifterna i routern i stället. Själv fick jag jobba mycket med ping och ssh locahost osv..